Zabezpieczenie i dochodzenie wierzytelności
  • opracowanie rozwiązań i wsparcie Klienta w podejmowaniu działań umożliwiających wierzycielowi zabezpieczenie się przed niewypłacalnością lub nierzetelnymi działaniami dłużników. Pomoc prawna obejmuje: analizę prawną instrumentów stosowanych u Klienta w tym zakresie, polityki sprzedaży i postępowania z kontrahentami, stosowanych wzorów umów, a następnie wdrożenie odpowiednich procedur i klauzul umownych;
  • doradztwo na każdym etapie dochodzenia wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów, w tym: inicjowanie działań na etapie przedsądowym mających na celu wyegzekwowanie należności bez konieczności wszczynania postępowania sądowego, dochodzenie wierzytelności przed sądem, reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.
Formularz Kontaktowy