Rozwiązywanie sporów, sprawy sądowe
  • kompleksowa pomoc prawna na etapie przedsądowym (analiza roszczeń, konstruowanie strategii procesowej, przygotowanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji ugodowych);
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, a także w postępowaniu przed Sądem Najwyższym;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przez sądami administracyjnymi;
Formularz Kontaktowy