Przekształcenia, fuzje i przejęcia
  • pomoc prawna w planowaniu zmian w organizacji firmy w razie jej dynamicznego rozwoju;
  • przeprowadzenie połączenia, podziału lub przekształcenia spółki, a także jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji;
  • sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki.

W ramach opisanych wyżej projektów, oferujemy swoje usługi zarówno podmiotom przejmującym, jak i przejmowanym. Zakres usług obejmuje m.in. audyt prawny (due diligence), a także opracowanie i negocjowanie umów związanych z transakcją, również w języku angielskim.

Formularz Kontaktowy