Klienci Indywidualni
Oprócz obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, świadczymy także usługi doradcze dla Klientów indywidualnych w sprawach:
  • rodzinnych (m.in. sprawy o rozwód i separację, o podział majątku),
  • spadkowych (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, planowanie sukcesji),
  • ze stosunków sąsiedzkich,
  • dotyczących nieruchomości (m.in. sprawy o stwierdzenie zasiedzenia, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, związane z ochroną własności lub posiadania nieruchomości),
  • pracowniczych (m.in. o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, o zapłatę wynagrodzenia za pracę, o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji, molestowania lub mobbingu),
  • związanych z ochroną konsumenta.
Formularz Kontaktowy