Inwestycje budowlane i projekty infrastrukturalne
  • ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości;
  • doradztwo odnośnie do aspektów cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych zagospodarowania nieruchomości, w szczególności zagospodarowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego;
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów na roboty budowlane, a także wszelkich innych umów związanych z realizacją procesu inwestycyjnego budynków (o przeznaczeniu mieszkalnym, biurowym, komercyjnym, przemysłowym, magazynowym) i budowli (sieci cieplne i energetyczne, instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe).
Formularz Kontaktowy