Pracodawco pamiętaj o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Za brak wpisu grozi kara w wysokości do 100.000 złotych.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zatrudnienia pracowników wiąże się z obowiązkiem prowadzenia i przechowywania akt osobowych. Od 1 stycznia 2019 roku czeka nas wiele zmian w zakresie tegoż właśnie obowiązku. W sieci możemy znaleźć wiele opracowań na temat nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym mówiących o skróceniu okresu przechowywania czy też wprowadzeniu możliwości przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.

Zdecydowanie rzadziej wspomina się jednak o jeszcze jednym, dodatkowym obowiązku nakładanym na pracodawców, a wynikającym z wprowadzanej nowelizacji przepisów. Obowiązek ten dotyczy konieczności uzyskania wpisu w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych przez każdego z pracodawców, którzy zamierzają we własnym zakresie prowadzić i gromadzić takie akta. Od 1 stycznia 2019 roku naruszenie powyższego obowiązku, tj. przechowywanie dokumentacji pracowniczej bez wpisu do rejestru, zagrożone będzie karą pieniężną w wysokości nawet do 100.000 złotych. Choć uzyskanie wpisu jest w zasadzie formalnością, to brak świadomości pracodawców co do powstania takiego obowiązku oraz zagrożenie stosunkowo wysoką karą pieniężną mogą sprowadzić kłopoty na niejednego przedsiębiorcę.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani powyższym zagadnieniem zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Formularz Kontaktowy