JK - logo

Dane kontaktowe Partnera:

Biuro Rachunkowe Janina Kupiec

Krypno Wielkie 4, 19-111 Krypno Wielkie

Oddział w Białymstoku:

ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 17, 15-092 Białystok

tel. +48 605 170 911;  e-mail:


Biuro Rachunkowe Janiny Kupiec oferuje kompleksową obsługę księgowo – podatkową spółek handlowych, spółek cywilnych jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

W obszarze usług świadczonych przez naszego Partnera znajduje się prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek z różnych branż, w tym i firm produkcyjnych lub wykonujących długoterminowe usługi budowlane.

W zakresie rachunkowości i podatków nasz Partner oferuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • rozliczenie podatkowe,
 • sporządzanie sprawozdanie finansowego,
 • przygotowanie business planów,
 • przygotowanie różnego rodzaju dokumentacji (m.in. polityki rachunkowości, regulaminu inwentaryzacyjnego),
 • dostosowanie zakładowego planu kontu dla potrzeb zarządczych.

Biuro Rachunkowe prowadzi również obsługę kadrową i płacową klientów w zakres której wchodzą:

 • sprawy pracownicze,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 • doradztwo w zakresie zawierania oraz rozwiązywania umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie dokumentacji ZUS,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

W obszarze usług naszego Partnera znajduje się również sporządzanie wnioseków kierowanych do PUP: o dofinansowanie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz na utworzenie nowego stanowiska.

Dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i zdecydują się podpisać z biurem umowę o obsługę, nasz Partner zapewnia bezpłatnie pomoc w:

 • wyborze: formy działalności, formy opodatkowania, formy prowadzenia ksiąg,
 • sporządzeniu: wpisu do o działalności gospodarczej – CEIDG-1, zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS – druk ZUA, zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R dla firm, które chcą się zarejestrować jako czynny podatnik VAT;