+48 888 063 144
tel. +48 888 063 144
e-mail:

Tomasz Dybacki

Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno spółek prawa handlowego, jak i przedsiębiorców indywidualnych. Profesjonalny pełnomocnik procesowy w sporach sądowych oraz sądowoadministracyjnych. Doradca Klientów indywidualnych, w szczególności w sprawach spadkowych, rodzinnych oraz dotyczących nieruchomości.

Jako osoba zajmująca się od początku swojej pracy zawodowej (grudzień 2005) obsługą podmiotów gospodarczych z branży spożywczej, transportowej, energetycznej, budowlanej oraz handlowej, specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie m.in. w zakresie opracowania i negocjowania kontraktów handlowych, prawnego nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych oraz obrotu nieruchomościami. Doradzał przy przeprowadzaniu oraz nadzorował procesy przekształceniowe i restrukturyzacyjne (zarówno w sferze stricte prawnej, jak i w ujęciu ekonomiczno – biznesowym). Ponadto zajmuje się doradztwem prawnym w toku codziennej działalności przedsiębiorstwa oraz posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz sądowych w całym obszarze standardowej działalności przedsiębiorcy. Począwszy od 2011 roku, w związku z rozpoczęciem prowadzenia własnej praktyki zawodowej, obok świadczenia usług na rzecz podmiotów gospodarczych, doradza Klientom indywidualnym. W tym okresie zdobył bogate doświadczenie, w szczególności w zakresie prowadzenia spraw spadkowych oraz rodzinnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Radca prawny od października 2012 roku. Aktywny zawodowo od grudnia 2005 roku, praktykując, a następnie pracując w charakterze konsultanta prawnego w jednej z białostockich kancelarii prawnych. Od października 2011 roku prowadzi własną praktykę zawodową.

Posługuje się biegłe językiem angielskim.

Formularz Kontaktowy