tel. +48 730 014 104
e-mail:

Marita Ambrozik

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym i doradztwie prawnym przy realizacji projektów inwestycyjnych, a także zawieraniu kontraktów w obrocie gospodarczym.

Od początku swojej praktyki zawodowej związana z doradztwem prawnym skierowanym do przedsiębiorców. Zajmowała się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych z branży produkcyjnej, budowlanej i energetycznej, w tym jednego z największych w regionie producentów artykułów gospodarstwa domowego i papierów dekoracyjnych. Opracowywała i negocjowała, kluczowe dla działalności Klientów, umowy dostawy towarów z kontrahentami zagranicznymi. Doradzała ponad to przy realizacji projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, takich jak budowa parku handlowego i biogazowni rolniczej, budowa i modernizacja sieci cieplnych – w szczególności w zakresie przygotowania i negocjowania umów o roboty budowlane i prace projektowe. Zajmowała się także obsługą transakcji związanych z najmem powierzchni komercyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń kadry menadżerskiej z zakresu spraw pracowniczych i polityki zatrudnienia, a także pracowników organów administracji publicznej w tematyce postępowania administracyjnego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, radca prawny od października 2012 roku. Doświadczenie zawodowe, począwszy od 2007 roku, zdybywała w jednej z większych kancelarii prawnych w Białymstoku. Ukończyła także studium podyplomowe „Akademia Menedżerska: Nowoczesna praktyka zarządzania firmą” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a zdobyta wiedza praktyczna i teoretyczna pomaga jej dostosować rozwiązania prawne do specyfiki działalności Klienta i jego potrzeb biznesowych.

Posługuje się biegle językiem angielskim, także językiem prawniczym oraz językiem hiszpańskim w stopniu komunikatywnym.

Formularz Kontaktowy