Latest News June 17, 2015

Co dalej z tzw. prokurentem łącznym niewłaściwym?

Prezentacja wniosków z uzasadnienia Uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku (sygn. akt III CZP 34/14) Odpowiedzi na postawione pytanie miało dostarczyć uzasadnienie Uchwały podjętej w składzie 7 sędziów przez Sąd Najwyższy w dniu 30 stycznia 2015 roku, o której pisaliśmy w artykule „Koniec prokury łącznej niewłaściwej”. W jej treści SN przedstawił nową wykładnię przepisów…

Obsługa korporacyjna

Latest News February 4, 2015

Koniec prokury łącznej niewłaściwej – Uchwała SN z dn. 30.01.2015 r. – III CZP 34/14

„Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu” (Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku, sygn. akt III CZP 34/14). Uchwała ta podjęta została na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2014 roku o rozstrzygnięcie rozbieżności w…

Kontrakty

Latest News December 4, 2014

Gwarancja przy sprzedaży – zmiany od 25 grudnia 2014 roku

Kontynuując omawianie zmian związanych z wejściem, w dniu 25 grudnia 2014 roku, nowej Ustawy o prawach konsumenta, konieczne jest przedstawienie znowelizowanej konstrukcji gwarancji. Jej podstawą są zapisy przywołanej ustawy zmieniające postanowienia Kodeksu cywilnego, które - podobnie jak ma to miejsce w przypadku rękojmi – uporządkowują i ujednolicają zasady udzielenia gwarancji w obrocie konsumenckim i profesjonalnym - jednocześnie ograniczając je do jednego…

Kontrakty

Latest News December 2, 2014

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej – nowe zasady dotyczące obrotu profesjonalnego

Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące instytucji rękojmi różnicowały podstawę prawną uprawnień i obowiązków stron umowy sprzedaży, w zależności o charakteru tej umowy. I tak: w realiach obrotu profesjonalnego (business to business, B2B) – były one oparte na przepisach art. 556-576 kodeksu cywilnego – klasyczna konstrukcja rękojmi, w zakresie obrotu z udziałem konsumentów (business to consumer, B2C) – zostały określone ustawą z…

Obsługa korporacyjna

Latest News November 1, 2014

Nowe zasady określania przedmiotu działalności w KRS

Z dniem 01 grudnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, m.in. w zakresie sposobu określania przedmiotu działalności danego podmiotu w KRS. Mianowicie art. 40 pkt 1 tej ustawy w nowym brzmieniu przewiduje, iż w rejestrze przedsiębiorców w zakresie przedmiotu działalności według PKD będzie się zamieszczać nie więcej niż 10…

12