O KANCELARII

Kancelarie Radców Prawnych Ambrozik i Dybacki stanowią inicjatywę współpracujących ze sobą od 7 lat radców prawnych: Marity Ambrozik i Tomasza Dybackiego. Wzajemne wsparcie merytoryczne oraz komplementarność i zastępowalność przy realizacji projektów, gwarantuje naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną, uwzględniającą realia biznesowe. Proponowane przez nas rozwiązania są oderwane od rutyny, jesteśmy także otwarci na realizację projektów innowacyjnych i nieszablonowych, co sprzyja rozwojowi działalności naszych Klientów. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną, w szczególności w zakresie naszych specjalizacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów oraz rozumiejąc kluczowe problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, nie ograniczamy się wyłącznie do wsparcia prawnego. Poprzez rozwiniętą sieć kontaktów oraz współpracując z podmiotami świadczącymi inne usługi dla biznesu, a także z kancelariami adwokacką i notarialną, staramy się uczynić naszą ofertę jak najbardziej kompletną. Współpraca z nami daje gwarancję uzyskania dodatkowego wsparcia w obszarach takich jak, w szczególności: rachunkowość, doradztwo podatkowe i personalne, realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Nasz Zespół, obok usług skierowanych do podmiotów gospodarczych, zapewnia pomoc prawną Klientom indywidualnym w sprawach dotyczących ich majątkowej sytuacji osobistej i rodzinnej. Poprzez współpracę z renomowaną Kancelarią Adwokacką mamy możliwość udzielenia pomocy prawnej w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Dodatkowo, korzystając ze wsparcia zaprzyjaźnionej Kancelarii Notarialnej, pomożemy zaprojektować i wdrożyć rozwiązania zapewniające ochronę sfery majątkowej naszych Klientów, począwszy od nabycia i sprzedaży nieruchomości, podziału majątku, aż po zagadnienia związane ze spadkobraniem.

ZESPÓŁ

+48 888 063 144

Tomasz Dybacki

tel. +48 888 063 144 e-mail:
IMG_7637

Marita Ambrozik

tel. +48 730 014 104 e-mail:

USŁUGI

AKTUALNOŚCI

Aktualności listopad 16, 2018

Pracodawco pamiętaj o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Za brak wpisu grozi kara w wysokości do 100.000 złotych.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zatrudnienia pracowników wiąże się z obowiązkiem prowadzenia i przechowywania akt osobowych. Od 1 stycznia 2019…

Aktualności październik 4, 2017

Projekt zmiany w VAT: „Ulga na złe długi” już po 120 dniach.

Skrócenie terminu uprawniającego do skorzystania z „ulgi na złe długi” to jedna z propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju. Zgodnie z…

Aktualności październik 1, 2017

Od 1 stycznia 2018 roku nowe zasady opłacania składek ZUS.

Już 1 stycznia 2018 roku wejdą nowe zasady opłacania składek ZUS. Dotyczyć one będą zarówno składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne,…

Aktualności wrzesień 28, 2017

Podzielona płatność faktury VAT. Split payment coraz bliżej.

Dzisiaj do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,…

Aktualności sierpień 23, 2016

Zmiany w prawie pracy. Po 01.09.2016 nowy pracownik otrzyma pisemne potwierdzenie warunków pracy jeszcze przed jej rozpoczęciem.

Z dniem 1 września 2016 roku wchodzi w życie niewielka, aczkolwiek brzemienna w skutkach nowelizacja kodeksu pracy. Wprowadza ona po…

Aktualności czerwiec 6, 2016

Sposób na pozyskanie środków z ZUS – dofinansowanie prewencji wypadkowej

Na przedsiębiorcach jako pracodawcach, ciąży szereg obowiązków związanych z zapewnieniem w zakładzie, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dotyczy to nie…

Aktualności styczeń 18, 2016

Czy prokurent poniesie odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niezłożeniem wniosku o upadłość?

Zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym Z dniem 01 stycznia 2016 roku weszło w życie szereg istotnych zmian do Prawa…

Aktualności styczeń 6, 2016

Oskładkowanie umów zlecenia zmniejszy zyski wykonawców. To ostatnie dni, żeby temu zapobiec.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia. Zaskoczenia być…

Aktualności styczeń 3, 2016

Zmiany w kodeksie pracy – nowe zasady dot. umów o pracę

Pierwszy kwartał 2016 roku będzie okresem wytężonej pracy osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płace, a to w skutek licznych,…

PARTNERZY

AD-Kancelaria

Zespół kancelarii radcowskich

ul. Składowa 7, 15-399 Białystok e-mail:

Radca prawny Marita Ambrozik
tel. +48 730 014 104 e-mail: NIP 542-290-75-06
Radca prawny Tomasz Dybacki
tel. +48 888 063 144 e-mail: NIP 966-189-86-52
ul. Składowa 7, 15-399 Białystok