O KANCELARII

Kancelarie Radców Prawnych Ambrozik i Dybacki stanowią inicjatywę współpracujących ze sobą od 7 lat radców prawnych: Marity Ambrozik i Tomasza Dybackiego. Wzajemne wsparcie merytoryczne oraz komplementarność i zastępowalność przy realizacji projektów, gwarantuje naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną, uwzględniającą realia biznesowe. Proponowane przez nas rozwiązania są oderwane od rutyny, jesteśmy także otwarci na realizację projektów innowacyjnych i nieszablonowych, co sprzyja rozwojowi działalności naszych Klientów. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną, w szczególności w zakresie naszych specjalizacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów oraz rozumiejąc kluczowe problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, nie ograniczamy się wyłącznie do wsparcia prawnego. Poprzez rozwiniętą sieć kontaktów oraz współpracując z podmiotami świadczącymi inne usługi dla biznesu, a także z kancelariami adwokacką i notarialną, staramy się uczynić naszą ofertę jak najbardziej kompletną. Współpraca z nami daje gwarancję uzyskania dodatkowego wsparcia w obszarach takich jak, w szczególności: rachunkowość, doradztwo podatkowe i personalne, realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Nasz Zespół, obok usług skierowanych do podmiotów gospodarczych, zapewnia pomoc prawną Klientom indywidualnym w sprawach dotyczących ich majątkowej sytuacji osobistej i rodzinnej. Poprzez współpracę z renomowaną Kancelarią Adwokacką mamy możliwość udzielenia pomocy prawnej w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Dodatkowo, korzystając ze wsparcia zaprzyjaźnionej Kancelarii Notarialnej, pomożemy zaprojektować i wdrożyć rozwiązania zapewniające ochronę sfery majątkowej naszych Klientów, począwszy od nabycia i sprzedaży nieruchomości, podziału majątku, aż po zagadnienia związane ze spadkobraniem.

ZESPÓŁ

+48 888 063 144

Tomasz Dybacki

tel. +48 888 063 144 e-mail:
IMG_7637

Marita Ambrozik

tel. +48 730 014 104 e-mail:

USŁUGI

AKTUALNOŚCI

Aktualności sierpień 23, 2016

Zmiany w prawie pracy. Po 01.09.2016 nowy pracownik otrzyma pisemne potwierdzenie warunków pracy jeszcze przed jej rozpoczęciem.

Z dniem 1 września 2016 roku wchodzi w życie niewielka, aczkolwiek brzemienna w skutkach nowelizacja kodeksu pracy. Wprowadza ona po…

Aktualności czerwiec 6, 2016

Sposób na pozyskanie środków z ZUS – dofinansowanie prewencji wypadkowej

Na przedsiębiorcach jako pracodawcach, ciąży szereg obowiązków związanych z zapewnieniem w zakładzie, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dotyczy to nie…

Aktualności styczeń 18, 2016

Czy prokurent poniesie odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niezłożeniem wniosku o upadłość?

Zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym Z dniem 01 stycznia 2016 roku weszło w życie szereg istotnych zmian do Prawa…

Aktualności styczeń 6, 2016

Oskładkowanie umów zlecenia zmniejszy zyski wykonawców. To ostatnie dni, żeby temu zapobiec.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia. Zaskoczenia być…

Aktualności styczeń 3, 2016

Zmiany w kodeksie pracy – nowe zasady dot. umów o pracę

Pierwszy kwartał 2016 roku będzie okresem wytężonej pracy osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płace, a to w skutek licznych,…

Aktualności czerwiec 18, 2015

Menedżerowie na „samozatrudnieniu” zapłacą wyższe składki na ZUS

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 roku (sygn. akt III UZP 2/15) Sąd Najwyższy w…

PARTNERZY

AD-Kancelaria

Zespół kancelarii radcowskich

ul. Składowa 7, 15-399 Białystok e-mail:

Radca prawny Marita Ambrozik
tel. +48 730 014 104 e-mail: NIP 542-290-75-06
Radca prawny Tomasz Dybacki
tel. +48 888 063 144 e-mail: NIP 966-189-86-52
ul. Składowa 7, 15-399 Białystok

FORMULARZ KONTAKTOWY

Not correct, please try again..